Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Finansijski rezultati Eurobank EFG Grupe za prvi kvartal 2010.

10 Jun 2010.

Neto dobit 61 mil. evra, ili 16 mil. evra nakon naplate jednokratnog poreza

  • Neto dobit 61 mil. evra, ili 16 mil. evra nakon naplate jednokratnog poreza
  • Prihod pre rezervisanja porastao za 13% u odnosu na prethodnu godinu na 411 mil. evra
  • Region centralne i jugoistočne Evrope profitabilan u odnosu na gubitke iz prošle godine
  • Blaga ekspanzija kredita, uprkos umerenom smanjenju depozita uzrokovanom nepovoljnim makroekonomskim okruženjem
  • Operativni troškovi Grupe smanjeni za 2% na godišnjem nivou, a za 8% u odnosu na prethodni kvartal
  • Rezervisanja za nenaplative kredite porasla, a stvaranje novih kredita u kašnjenju opalo na godišnjem nivou
  • Zadržana jaka adekvatnost kapitala racio adekvatnosti osnovnog kapitala (Core Tier 1) porastao na 9.5%, dok je ukupan racio adekvatnosti kapitala porastao na 12,2%.
Top