Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Ivan Vujačić izabran za člana Upravnog odbora Eurobank EFG

4 Novembar 2010.

Eurobank EFG postavila je za nezavisnog ĉlana Upravnog odbora Banke dr Ivana Vujaĉića, docenta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Odluka o imenovanju dr Vujaĉiĉa doneta je na Generalnoj skupštini Eurobank EFG, a na osnovu saglasnosti Narodne banke Srbije.

Ivan Vujačić izabran za člana Upravnog odbora Eurobank EFG

Profesor Ivan Vujačić bio je ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama od 2002. do 2009. godine. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završio osnovne, magistarske i doktorske studije, radi kao profesor od 1989. godine.

Kao Fulbrajtov stipendista, profesor Vujačić je pohađao kurseve na Univerzitetu u Mičigenu, u En Arboru, SAD (1983-1984). Usavršavao se i učestvovanjem na brojnim ekonomskim seminarima ili kao gostujući predavač na uglednim međunarodnim institutima i univerzitetima – Univerzitetu u Kaliforniji, Berkliju, Kolumbiji, Univerzitetu u Virdžiniji, Harvardu, i mnogim drugim.

Ovdašnjoj javnosti profesor Vujačić je, pored diplomatskog angažovanja u Sjedinjenim Državama, poznat i kao istaknuti ekonomista, stručnjak za ekonomske prognoze u procesu tranzicije i privatizacionih procesa. Profesor Vujačić je imao i jednu od vodećih uloga u osnivanju Centra za liberalno- demokratske studije.

Zahvaljujući svom analitičkom iskustvu i odličnom poznavanju srpskih ekonomskih prilika, profesor Vujačić će dati značajan doprinos radu Upravnog odbora Eurobank EFG i unaprediti kapacitete Banke u cilju zadovoljenja potreba srpske poslovne zajednice.

Povezana dokumenta

Top