Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Eurobank EFG otpočela primanje zahteva za reprogram kredita

9 Maj 2011.

Beograd, 9. maj 2011 – U okviru tekućeg programa finansijske podrške građanima, Eurobank EFG otpočela je sa prijemom zahteva za reprogram kredita stanovištvu u skladu sa preporukama Udruženja banaka Srbije i Vlade Republike Srbije.

Reprogram mogu da koriste korisnici dugoročnih kredita koji su kredit uzeli pre 31. decembra 2010. godine sa preostalim periodom otplate dužim od 12 meseci, kod kojih je platežna sposobnost privremeno umanjena iz objektivnih razloga i u docnji su kraćoj od 180 dana.

Uslovima reprograma predviđena je mogućnost uvođenja grejs perioda, kao i produženja roka otplate kredita. Predviđeno je da se tokom grejs perioda otplaćuje kamata, uz mogući izuzetak slučajeva kada je korisnik iz objektivnih razloga ostao bez posla. Za ove klijente važe posebni uslovi otplate.

Povezana dokumenta

Top