Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Novi sporazum između Eurobank EFG i IFC-a

10 Jun 2011.

Eurobank EFG proširuje snažnu podršku srpskoj privredi

Novi sporazum između Eurobank EFG i IFC-a
Beograd, 10. jun 2011. godine - Eurobank EFG Beograd i IFC, članica Grupe Svetske banke, zaključile su 2. juna sporazum o učešću banke u „Globalnom programu finansiranja trgovine“. Kroz pomenuti sporazum, Eurobank EFG obezbedila je kreditnu liniju za podsticanje trgovine u vrednosti od 20 miliona dolara s ciljem podrške razvoju i unapređenju trgovinskih aktivnosti malih, srednjih i velikih preduzeća u Srbiji.

„Globalni program finansiranja trgovine“ namenjen je kompanijama koje aktivno učestvuju u spoljnoj trgovini, a kojima su potrebna sredstva za finansiranje njihovih izvoznih i uvoznih aktivnosti.

Ova podrška kompanijama koje se bave uvoznim i izvoznim aktivnostima može se ostvariti na više načina, uključujući kratkoročne kredite namenjene trgovini, kao i slične instrumente obezbeđenja. Ti instrumenti koji se mogu koristiti u okviru kreditne linije za podsticanje trgovine uključuju dokumentarne akreditive, “stand-by” dokumentarne akreditive i garancije, kao i garancije u korist međunarodnih banaka koje se javljaju kao kratkoročni indirektni finansijeri klijenata.

Eurobank EFG očekuje povećano interesovanje malih i srednjih preduzeća, kao i velikih korporativnih klijenata za ovaj program, sa namerom da im ponudi unapređene usluge vezane za aktivnosti u oblasti spoljne trgovine, pod povoljnim uslovima.

Učešće Eurobank EFG Beograd u „Globalnom programu finansiranja trgovine“ predstavlja deo sporazuma o finansiranju vrednog 125 miliona dolara, koji je Eurobank EFG Grupa zaključila sa IFC krajem 2010. Godine, s ciljem obezbeđenja finansijske podrške malim i srednjim preduzećima koji posluju preko Eurobank EFG u Srbiji i Rumuniji.

Povezana dokumenta

Top