Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

GO INTERNATIONAL - Saopštenje za medije

7 Jul 2011.

Bilateralna trgovina & regionalne sinergije između Grčke i Srbije

Program pod nazivom ,GO INTERNATIONAL’, pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Grčke, koji sprovodi Eurobank EFG u saradnji sa tri vodeće grčke poslovne asocijacije (PSE, SEVE iSEK), prerasta u izuzetno značajnu instituciju koja pruža podršku saradnji i povezivanju grčkih kompanija sa inostranim kompanijama koje se bave uvozom i izvozom.

GO INTERNATIONAL - Saopštenje za medije
Nakon uspešno održanog Foruma na Kipru u februaru mesecu, gde je organizovano više od 1000 poslovnih sastanaka, sledeća destinacija za održavanjeovog programaje Srbija. Naredni ,Go International’ Forum pod nazivom ,,Bilateralna trgovina & regionalna sinergija između Grčke i Srbije’’ održaće se u Beogradu 24. i 25. oktobra 2011. godine, gde će predstavnici grčkih kompanija imati priliku da se susretnu sa velikim kompanijama iz šest balkanskih zemalja (Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Mađarske)i Rusije. Ministarstva Grčke i Vlade Srbijetakođe će prisustvovati Forumu.

Velike strane kompanije koje posluju na selektovanim tržištima su već iskazale zainteresovanost za direktno učešće na poslovnim sastancima sa grčkim kompanijama. Učešće Eurobank EFG u Srbiji, kroz informisanje poslovnih klijenata o mogućnostima razvoja saradnje sa kompanijama iz Grčke, takođe igra važnu uloguu uspešnom sprovođenju ovog programa.

Izbor Srbije kao zemlje domaćina sledećeg Foruma zasniva se na dinamičnim ekonomskim i trgovinskim aktivnostima između Grčke i Srbije, koje savršeno odslikavaju odlične odnose ove dve zemlje na nacionalnom, političkom i ekonomskom nivou, kao i pogodan geografski položaj koje zemlja ima u širem geografskom području. Važno je napomenuti da je Srbija jedina evropska zemlja koja ima status specijalnih trgovinskih sporazuma sa Rusijom, štosrpskom tržištu omogućava da postane most ka važnom tržištu koje obuhvata celu bivšu Istočnu Evropu.

Bilateralni susreti između grčkih kompanija i zainteresovanih regionalnih partnera biće unapred dogovoreni i organizovani na lokacijama koje su specijalnoodabrane zaovaj događaj. Zato bi sve zainteresovane strane trebalo na vreme da potvrde svoje učešće.

Za dodatne informacije možete se obratiti Eurobank EFG, na email: go-international@eurobankefg.rs

Povezana dokumenta

Top