Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Finansijski rezultati Eurobank EFG Grupe za 2. kvartal 2011. godine

30 Avgust 2011.

Neto operativna dobit od 3 miliona evra u drugom kvartalu 2011. i 76 miliona evra u prvoj polovini 2011

  • Neto operativna dobit od 3 miliona evra u drugom kvartalu 2011. i 76 miliona evra u prvoj polovini 2011
  • Dobit od poslovanja u inostranstvu porasla za čak 53%, na 20 miliona evra u drugom kvartalu 2011.
  • Participacija Banke u Programu učešća privatnog sektora (UPS) sa grčkim državnim obveznicama nominalne vrednosti od 5 milijardi evra. Procenjeno smanjenje vrednosti od 16,7% i uticaj na regulatorni kapital od 664 miliona evra
  • Operativni troškovi smanjeni za 3,4% u odnosu na prethodni kvartal, i za 4,3% u odnosu na isti period prošle godine, čime je premašen cilj za 2011. godinu
  • Pad rezervisanja za kredite koji kasne sa otplatom duže od 90 dana i nenaplative kredite u drugom kvartalu 2011.

Povezana dokumenta

Top