Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Finansijski rezultati za 1. kvartal 2014. godine

30 Maj 2014.

Rezultati za prvi kvartal 2014. godine potvrđuju pozitivan trend operativnog učinka Eurobank

  • Prihod pre rezervisanja nastavlja da raste, za 9,0 odsto u odnosu na prethodni kvartal, na 194 miliona evra.
  • Operativni troškovi smanjeni za 12,7 odsto u odnosu na prethodni kvartal i za 11,0 odsto u odnosu na isti period prošle godine na uporednoj osnovi.
  • Novi krediti koji kasne sa otplatom duže od 90 dana u Grčkoj smanjeni za 11 odsto u poređenju sa prethodnim kvartalom, na 599 miliona evra.
  • Obezvređivanje potraživanja poraslo na 8,2 milijarde evra i koeficijent pokrivenosti kredita koji kasne sa otplatom duže od 90 dana povećan za 40 baznih poena, na 50,3 odsto.
  • Tier I koeficijent akcijskog kapitala (CET1) na 17,7 odsto nakon uvećanja akcijskog kapitala za 2,864 miliona evra.
  • Izlazak iz Fonda pomoći za hitnu likvidnost (ELA), dalje poboljšanje troškova depozita, odnos plasmana i depozita stabilan ispod 110 odsto.
  • Krajnji rezultat -207 miliona evra u poređenju sa -913 miliona evra u četvrtom kvartalu 2013. godine.

,,Rezultati za prvi kvartal 2014. godine potvrđuju pozitivan trend operativnog učinka Eurobank. Nastavak rasta prihoda pre rezervisanja, smanjen procenat novih kredita koji kasne sa otplatom i izlazak iz Fonda za pomoć za hitnu likvidnost omogućavaju nam da budemo optimisti u pogledu sprovođenja našeg strateškog plana i daljeg rasta u narednim kvartalima.

Nakon uspešno izvršenog uvećanja akcijskog kapitala, naši prioriteti su efikasno upravljanje problematičnim kreditima, rast prihoda pre rezervisanja i finansiranje realne ekonomije u kontekstu ukupne poboljšane privredne klime u Grčkoj.’’

Povezana dokumenta

Top