Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Obaveštenje o isplati penzija licima starijim od 65 godina

U skladu sa novim merama Vlade Republike Srbije o zabrani kretanja građana starijih od 65 godina koji nisu ovlastili druga lica za raspolaganje sredstvima po računu ili je ovlašćeno lice takođe starije od 65 godina, Eurobanka je donela posebne mere kako bi ovoj kategoriji klijenata omogućila da koriste svoja sredstva (penzije).

Isplata penzije na osnovu jednokratnog ovlačćenja licu od poverenja.

Procedura je veoma jednostavna: Potrebno je popunjeno i potpisano jednokratno punomoćje od strane vlasnika računa i njegova lična karta. Ovim punomoćjem koje sadrži sve neophodne podatke – od ličnih podataka o vlasniku računa, do sume koju želi podići - ovlašćuju treća lica (rođaci, prijatelji) za isplatu sredstava sa računa. Ovu uslugu mogu koristiti domaći i devizni penzioneri, bez ikakve razlike u proceduri.

Ovlašćeno lice sa popunjenim i potpisanim ovlašćenjem dolazi u Banku po sredstva i, uz svoju, prilaže i ličnu kartu vlasnika računa sa čijeg se računa novac podiže. Kako bi se sprečile moguće zloupotrebe, pre isplate, pored sravnjivanja potpisa sa punomoćja sa potpisom deponovanim u sistemu, Eurobank vrši obavezno pozivanje klijenta telefonom, odnosno proveru na broj telefona iz sistema, kako bi se potvrdila klijentova namera. Tom prilikom potrebno je da vlasnik navede svoje lične podatke, uz podatke lica kome je dao jednokratnu punomoć.

  • Punomoćje nije potrebno overavati kod notara
  • Banka će prihvatiti i Punomoćje koje je popunjeno u slobodnoj formi – pisano rukom, ukoliko sadrži sve neophodne podatke, kao na primeru ispod
  • Primer punomoćja

Isplata penzije na kućnu adresu u saradnji sa Poštom Srbije.

Napomena: Potrebno je da nam u što kraćem roku dostavite adresu na koju želite da se izvrši isplata penzije kao i iznos. Navedene podatke možete dostaviti na email adresu office@eurobank.rs

Ne prihvatam nijednu od gore pomenutih opcija

Posedujem platnu karticu pomoću koje drugo lice već podiže novčana sredstva na bankomatu, raspolažem sredstvima putem e-bankinga i slično.

NAPOMENA: Polja obeležena * su obavezna.

Top