Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

700 000 sa bilo kojom platom

Na Vaš zahtev Eurobank kredit za refinansiranje je postao još bolji. Sada i 700 000 dinara sa bilo kojom platom!

Refinansirate sve svoje obaveze - kredite iz drugih banaka, dugove po kreditnim karticama, minus na tekućem računu – a da Vam pri tome ostane dovoljno gotovine na računu. U zavisnosti od Vaših potreba trudićemo se da skrojimo kredit baš po Vašoj meri. Ova sjajna ponuda važi uz bilo koju platu*. To znači da Vam je Eurobank kredit na raspolaganju, bez obzira na visinu Vaših primanja.

Za veće iznose kredita, nudimo još bolje uslove. Raspitajte se u najbližoj Eurobank ekspozituri.

Reprezentativni primer:

Iznos kredita

(RSD)

Period otplate

(u mesecima)

Naknada za obradu kredita

Mesečna naknada za praćenje kredita

NKS**

(promenljiva)

EKS**
(promenljiva)

Mesečna rata

(RSD)

Ukupno otplaćeno

(RSD)

700.000

96

0%

0.05%


8,92%


10.50%

10.607

1.018.601

*Navedena ponuda važi pod uslovima prijema zarade preko računa u Eurobank, uzimajući u obzir stalno zaposlenje i prijavljenu zakonski minimalnu mesečnu zaradu u Republici Srbiji.

**Kamatna stopa je promenljiva i definiše se kao zbir 3M Belibor-a i fiksnog dela 6%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 30.09.2018. iznosi 2,92% i primenjuje se do 31.12.2018.

Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Posetite najbližu ekspozituru ili popunite našu online aplikaciju preko koje možete zakazati razgovor u najbližoj ekspozituri. Na raspolaganju vam je i naš Kontakt centar besplatnim pozivom na broj 0800 1111 44.
Top