Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Keš kredit

Keš krediti Eurobanke Vam pružaju mogućnost brzo dostupne gotovine za sve Vaše potrebe.

Gotovinski kredit u RSD

Karakteristike kredita:
Iznos: 64.000 – 2.000.000 RSD
Nominalna kamatna stopa:
  • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobanci: 8,64%, promenljiva (3m Belibor + 7%)*
  • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobanci: 14,64%, promenljiva (3m Belibor +13%)*
Efektivna kamatna stopa:
  • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobanci od 10,21%
  • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobanci:od 19,07%,
Period otplate:
  • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobanci: 12 - 83 meseca
  • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobanci: 12 - 72 meseci
Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
  • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
  • Mesečna naknada za praćenje kredita: 0,05% - 0,15% od iznosa odobrenog kredita
Za klijente koji primaju zaradu u Eurobanci: za iznose kredita do 599.999 RSD mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15% od iznosa odobrenog kredita, a za iznose od 600.000 RSD i više mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,05% od iznosa odobrenog kredita. Za klijente koji ne primaju zaradu u Eurobanci mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15% od iznosa odobrenog kredita.
  • Trošak menice: 50 RSD
  • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Reprezentativni primer:

Vrsta kredita

Iznos kredita (RSD)

Rok otplate (u mesecima)

Naknada za obradu kredita

Mesečna naknada za praćenje kredita

Rata (RSD)

Ukupno otplaćeno (RSD)

NKS* (promenljiva)

EKS* (promenljiva)

Gotovinski kredit sa prijemom zarade

100.000

83

0%

0,15%

1.761

146.452

8,64%

12,42%

Gotovinski kredit sa prijemom zarade

300.000

83

0%

0,15%

5.283

438.763

8,64%

12,35%

Gotovinski kredit sa prijemom zarade

700.000

83

0%

0,05%

11.626

965.286

8,64%

10,22%

Gotovinski kredit bez prenosa zarade

300.000

72

0%

0,15%

6.769

487.666

14,64%

19,11%

*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se kao zbir 3m Belibora i marže. Vrednost 3m Belibora na dan 31.12.2019. iznosi 1,64% i primenjuje se do 31.03.2020. godine. U obračun EKS-a su uključeni: mesečna naknada za praćenje kredita (0,05%-0,15% od iznosa odobrenog kredita), troškovi menice (50 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD). Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite EuroPHONE 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.

Top