Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Keš kredit

Keš krediti Eurobanke Vam pružaju mogućnost brzo dostupne gotovine za sve Vaše potrebe.

Gotovinski kredit u RSD

Iznos: 64.000 – 2.000.000 RSD

Kamatna stopa:

  • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci:3m Belibor + 6.70%, EKS od 10,25%, promenljiva*
  • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: 3m Belibor +13%, EKS od 19,27%, promenljiva*

Period otplate:

  • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: 12 - 84 meseci
  • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: 12 - 72 meseci

Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%

Mesečna naknada za praćenje kredita: 0,05% - 0,15%**

** Za klijente koji primaju zaradu u Eurobanci: Za iznose kredita do 599.999 RSD mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15%, a za iznose od 600.000 RSD i više mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,05%.Za klijente koji ne primaju zaradu u Eurobanci mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15%.

Primer kredita:

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Mesečna naknada za praćenje kredita

Rata

NKS* (promenljiva**)

EKS* (promenljiva**)

Klijenti sa prenosom zarade

100.000

84

0%

0,15%

1.749

8,68%

12,46%

Klijenti sa prenosom zarade

300.000

84

0%

0,15%

5.247

8,68%

12,35%

Klijenti sa prenosom zarade

700.000

84

0%

0,05%

11.543

8,68%

10,26%

Klijenti bez prenosa zarade

300.000

72

0%

0,15%

6.825

14,98%

19,50%

*Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 30.09.2019. iznosi 1,98%.

**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Top