Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kredit na bazi depozita

Kredit sa 105% depozitnog pokrića

Nudimo mogućnost podizanja gotovinskog kredita sa 105% depozitom. Ovaj kredit može biti indeksiran u EUR i u RSD.

Kredit Vam može biti odobren na vremenski period od 12 do 84 meseca, u iznosu od 500 do 250.000 EUR, odnosno 50.000 do 25.000.000 RSD.

Kamatna stopa za ovaj kredit iznosi:

  • Za kredit indeksiran u EUR: NKS 3m Euribor*+5% EKS od 6,72%,promenljiva*
  • Za kredit indeksiran u RSD: NKS 3m Belibor*+1%, EKS od 3,83%, promenljiva**

Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%

Zahtev za kredit možete podneti samo sa ličnom kartom.

Primer:

Iznos kredita

Rok otplate

Depozit

Naknada za obradu kredita

Mesečna naknada za praćenje kredita

Rata

NKS* (prome-nljiva**)

*EKS* (prome-nljiva*)

Kredit indeksiran u eur

100.000

84

105%

0%

0%

1,397

4,59%

6,72%

Kredit indeksiran u rsd

10.000.000

84

105%

0%

0%

132.237

2,98%

3,83%

*Iznos 3mEuribora na dan 30.09.2019. je -0.41%. Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru, i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na dan dospeća mesečne rate u mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

**Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 28.09.2019. iznosi 1,98%. Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Top