Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kredit na bazi depozita

Karakteristike kredita:
Iznos kredita:
  • Za kredite u RSD: 50.000 RSD– 25.000.000 RSD
  • Za kredite indeksirane u EUR: 500 EUR-250.000 EUR
Nominalna kamatna stopa:
  • Za kredit indeksiran u EUR: 4,60%, promenljiva(3m Euribor+5%)*
  • Za kredit u RSD: 2,64%, promenljiva (3m Belibor+1%)*
Efektivna kamatna stopa:
  • za kredit indeksiran u EUR: od 6,71%
  • za kredit u RSD: od 3,30%
Period otplate: 12 - 83 meseci
Depozit: 105% od iznosa kredita
Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
  • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
  • Mesečna naknada za praćenje kredita: 0%
  • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Zahtev za kredit možete podneti samo sa ličnom kartom.

Reprezentativni primer:

Vrsta kredita

Iznos kredita

Rok otplate (u mesecima)

Depozit

Naknada za obradu kredita

Mesečna naknada za praćenje kredita

Rata

Ukupno otplaćeno

NKS* (prome-nljiva)

EKS* (prome-nljiva)

Kredit indeksiran u EUR

100.000 EUR

83

105%

0%

0%

1.412 EUR

117.204 EUR

4,60%

6,71%

Kredit u RSD

10.000.000 RSD

83

105%

0%

0%

132.118 RSD

10.966.048 RSD

2,64%

3,30%

*Za kredite indeksirane u EUR, primenjuje se 3mEuribor čija vrednost na dan 30.12.2019. iznosi -0,40%. Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru, i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na dan dospeća mesečne rate u mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Za dinarske kredite, primenjuje se 3mBelibor čija vrednost nadan 31.12.2019. iznosi 1,64% i primenjuje se do 31.03.2020. godine. Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

U obračun EKS-a je uključen trošak izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD).

Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite EuroPHONE 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.

Top