Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Krediti za refinansiranje

krediti za refinansiranje Eurobank
Eurobank Vam nudi refinansirajući kredit koji će Vam pomoći da objedinite svoje finansijske obaveze i pojednostavite sebi život, uz uštedu vremena i ukupnu mesečnu ratu i do upola manju.

 • Samo jedna mesečna rata, i do UPOLA MANJA
 • Plaćajte sve obaveze na jednom mestu
 • Više vremena za Vas
 • Dodatna gotovina, ukoliko Vam je potrebna
 • Brz postupak odobravanja kredita
 • Dugi rokovi otplate

Ponuda sa promenljivom kamatnom stopom u dinarima za iznose do 599.000 dinara

 • Iznos: 64.000 - 599.999 RSD
 • Kamatna stopa: 3mBelibor*+6.70%, EKS od 12,30%, promenljiva**
 • Period otplate: 12 - 95 meseci
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Mesečna naknada za praćenje kredita: 0,15%

Navedeni uslovi važe samo za klijente koji primaju zaradu preko računa otvorenog u Eurobanci.

Ukoliko klijent refinansira postojeće kreditne obaveze u Eurobank, za ovu ponudu je potrebno da uzme dodatna sredstva u iznosu od najmanje 100.000 RSD.

Primer kredita

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Mesečna naknada za praćenje kredita

Rata

NKS* (prome-nljiva**)

EKS* (prome-nljiva**)

300.000

95

0%

0.15%

4.847

8,68%

12,31%

500.000

95

0%

0.15%

8.078

8,68%

12,30%

*Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 30.09.2019. iznosi 1,98%.
**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Ponuda sa promenljivom kamatnom stopom u dinarima za iznose veće od 600.000 dinara

 • Iznos: 600.000-2.000.000 RSD
 • Kamatna stopa: 3mBelibor*+6,70%, EKS od 10,22%, promenljiva**
 • Period otplate: 12 - 95 meseci
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Mesečna naknada za praćenje kredita: 0,05%

Navedeni uslovi važe samo za klijente koji primaju zaradu preko računa otvorenog u Eurobanci.

Ukoliko klijent refinansira postojeće kreditne obaveze u Eurobank, za ovu ponudu je potrebno da uzme dodatna sredstva u iznosu od najmanje 100.000 RSD.

Primer kredita

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Mesečna naknada za praćenje kredita

Rata

NKS* (prome-nljiva**)

EKS* (prome-nljiva**)

700.000

95

0%

0,05%

10.609

8,68%

10,23%

1.000.000

95

0%

0,05%

15.155

8,68%

10,23%

*Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 30.09.2019. iznosi 1,98%.

**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite EuroPHONE 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.
Top