Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kredit za refinansiranje

krediti za refinansiranje Eurobank
Eurobank Vam nudi kredit za refinansiranje koji će Vam pomoći da objedinite svoje finansijske obaveze i pojednostavite sebi život, uz uštedu vremena i manju mesečnu ratu.

 • Samo jedna mesečna rata
 • Plaćajte sve obaveze na jednom mestu
 • Više vremena za Vas
 • Dodatna gotovina, ukoliko Vam je potrebna
 • Brz postupak odobravanja kredita
 • Dugi period otplate
Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.
Karakteristike kredita:
Iznos kredita: 64.000 - 2.000.000 RSD
Nominalna kamatna stopa:
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobanci: 8,38%, promenljiva (3m Belibor + 7,50%)*
 • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobanci: 15,88%, promenljiva (3m Belibor +15%)*
Efektivna kamatna stopa:
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobanci od 8,85%,
 • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobanci: od 17,36%
Period otplate: 12 - 71 meseca
Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Trošak menice: 50 RSD
 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Reprezentativni primer:

Vrsta kredita (RSD)Kredit sa prijemom zaradeKredit bez prijema zarade
Iznos kredita (RSD)300.000 300.000
Rok otplate (u mesecima) 7171
Naknada za obradu kredita 0% 0%
Rata (RSD) 5.390 6.581
Ukupno otplaćeno (RSD) 382.987467.577
NKS* (promenljiva) 8,38%15,88%
EKS* (promenljiva) 8,88%17,40%
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se kao zbir 3m Belibora i marže. Vrednost 3m Belibora na dan 30.09.2021. iznosi 0,88% i primenjuje se do 31.12.2021. godine. U obračun EKS-a su uključeni: troškovi menice (50 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD). Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene. Navedeni uslovi za klijente koji prenesu/primaju zaradu preko računa otvorenog u Eurobanci važe ukoliko se refinansiraju obaveze u drugoj banci, odnosno ukoliko refinansiraju postojeće kreditne obaveze unutar Eurobanke uz minimalan iznos dodatnih sredstava od 100.000 RSD. Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite EuroPHONE 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.
Top