Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Keš kredit za penzionere

Eurobank je za naše najstarije sugrađane, penzionere, pripremila specijalnu ponudu keš kredita uz životno osiguranje uključeno u kredit!

 krediti za penzionere
Pogodnosti kredita za penzionere:
  • Bez učešća
  • Bez jemca
  • Bez naknade za obradu kredita
  • Dug period otplate
  • Životno osiguranje uključeno u kredit
  • Bez obaveze prenosa penzije
Karakteristike kredita:
Iznos: 64.000 - 1.200.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 11,32%, promenljiva, (3mBelibor+10,30%)*
Efektivna kamatna stopa: od 15,24%
Period otplate: 12 - 83 meseca
Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
  • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
  • Mesečna naknada za praćenje kredita: 0,15% od iznosa odobrenog kredita
  • Trošak menice: 50 RSD
  • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Reprezentativni primer:

Iznos kredita (RSD)200.000 400.000
Rok otplate (u mesecima) 83 83
Naknada za obradu kredita 0% 0%
Mesečna naknada za praćenje kredita 0,15% 0,15%
Rata (RSD) 3.802 7.604
Ukupno otplaćeno (RSD) 315.863631.429
NKS* (promenljiva) 11,32%11,32%
EKS* (promenljiva) 15,29%15,26%

*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se kao zbir 3m Belibora i marže. Vrednost 3m Belibora na dan 30.09.2020. iznosi 1,02% i primenjuje se do 31.12.2020. godine. U obračun EKS-a su uključeni: mesečna naknada za praćenje kredita (0,15% od iznosa odobrenog kredita), trošak menice (50 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD). Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.
Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite EuroPHONE 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.
Top