Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kredit za refinansiranje

krediti za refinansiranje Eurobank
Eurobank Vam nudi kredit za refinansiranje koji će Vam pomoći da objedinite svoje finansijske obaveze i pojednostavite sebi život, uz uštedu vremena i manju mesečnu ratu.

 • Samo jedna mesečna rata
 • Plaćajte sve obaveze na jednom mestu
 • Više vremena za Vas
 • Dodatna gotovina, ukoliko Vam je potrebna
 • Brz postupak odobravanja kredita
 • Dugi rokovi otplate
Karakteristike kredita:
Iznos kredita: 64.000 - 2.000.000 RSD
Nominalna kamatna stopa:
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobanci: 8,32%, promenljiva (3m Belibor + 7,30%)*
 • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobanci: 14,02%, promenljiva (3m Belibor +13%)*
Efektivna kamatna stopa:
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobanci od 9,85%,
 • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobanci: od 18,26%
Period otplate: 12 - 83 meseca Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Mesečna naknada za praćenje kredita: 0,15%-0,15% od iznosa odobrenog kredita
Za iznose kredita do 599.999 RSD mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15% od iznosa odobrenog kredita, a za iznose od 600.000 RSD i više mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,05% od iznosa odobrenog kredita.U slučaju refinansiranja postojećih kreditnih obaveza unutar Eurobanke uz iznos dodatnih sredstava manji od 100.000 RSD, kao i u slučaju kredita bez prijema zarade u Eurobanci, mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15%.
 • Trošak menice: 50 RSD
 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Reprezentativni primer:

Vrsta kredita (RSD)Kredit sa prijemom zarade-1Kredit sa prijemom zarade-1Kredit sa prijemom zarade-2Kredit bez prijema zarade-3
Iznos kredita (RSD)300.000 700.000 300.000 300.000
Rok otplate (u mesecima) 83838383
Naknada za obradu kredita 0% 0% 0% 0%
Mesečna naknada za praćenje kredita 0,15% 0,05% 0,15% 0,15%
Rata (RSD) 5.233 11.510 5.816 6.147
Ukupno otplaćeno (RSD) 434.635955.654 483.045 510.506
NKS* (promenljiva) 8,32%8,32% 12,02% 14,02%
EKS* (promenljiva) 12,00%9,86% 16,04% 18,30%
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se kao zbir 3m Belibora i marže. Vrednost 3m Belibora nadan 30.09.2020. iznosi 1,02% i primenjuje se do 31.12.2020. godine. U obračun EKS-a su uključeni: mesečna naknada za praćenje kredita (0,05% - 0,15% od iznosa odobrenog kredita), troškovi menice (50 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD). Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.
1-Navedeni uslovi važe za klijente koji primaju zaradu preko računa otvorenog u Eurobanci i refinansiraju obaveze u drugoj banci, odnosno ukoliko refinansiraju postojeće kreditne obaveze unutar Eurobanke to čine uz minimalan iznos dodatnih sredstava od 100.000 RSD.2-Navedeni uslovi važe za klijente koji primaju zaradu preko računa otvorenog u Eurobanci i refinansiraju postojeće kreditne obaveze unutar Eurobanke uz iznos dodatnih sredstava manji od 100.000 RSD.3-Navedeni uslovi važe za klijente koji ne primaju zaradu preko računa otvorenog u Eurobanci.Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite EuroPHONE 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.
Top