Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Kredit iz Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u saradnji sa Ministarstvom privrede

Eurobank ad Beograd učestvuje u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini u saradnji sa Ministarstvom privrede i Razvojnom agencijom Srbije.

Sredstva iz ovog programa se mogu koristiti za nabavku proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i to:

 • nove proizvodne opreme i/ili mašina;
 • transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;
 • novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara.

Sredstva iz ovog programa se ne mogu koristiti za:

 • porez na dodatnu vrednost;
 • pokrivanje troškova u vezi sa nabavkom opreme (troškovi transporta, carinjenja, špedicije, skladištenja, montaže i instaliranja opreme, obuke i sl.);
 • pokrivanje troškova u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita;
 • refundaciju sredstava za već nabavljenu opremu (avansiranu, plaćenu ili isporučenu);
 • zajmove i rate za otplatu kredita, reprogram kredita;
 • ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

Finansijski okvir:

 • bespovratna sredstva iznose 25% od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme - sufinansiranje države (od 500.000 – 5.000.000 dinara),
 • minimalni udeo sopstvenih sredstava korisnika iznosi 5% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme
 • kredit Eurobank ad Beograd 70%.

Korisnici sredstava ovog programa mogu biti:

 • pravna lica, registrovana u APR najkasnije 31.12.2016. godine, kao privredna društva ili zadruge, razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu (“Službeni glasnik RS, broj 62/13) prema finansijskim izveštajima za 2016. godinu;
 • preduzetnici registrovani u APR najkasnije 31.12.2016. godine.
Učešće u programu je ograničeno uslovima koje je propisalo Ministarstvo privrede. Sve detalje u vezi sa programom i uslovima možete pogledati na zvaničnom sajtu Ministarstva privrede ovde.
Top