Ovog leta uz Eurobanku putujte još bezbrižnije

Putno zdravstveno osiguranje uz COVID-19 pokriće za sve korisnike Eurobank Mastercard Gold kreditne kartice

COVID-19 osiguranje!

S obzirom na brojne izazove kojima smo izloženi ovih dana u želji da živimo i da se odmaramo kao nekada, Eurobanka i Mastercard Gold odlučili su da Vam dodatno pomognu da se osećate bezbrižnije.

Uz uobičajeno putno zdravstveno osiguranje na koje ste i navikli kao korisnik Mastercard Gold kreditne kartice, ovoga leta Vam omogućavamo i COVID-19 osiguranje koje pokriva troškove asistencije u slučaju oboljevanja od ovog virusa tokom putovanja.

Šta treba da znate?

Počev od 12.07.2021. godine, osiguravajuće pokriće postojećih polisa putnog osiguranja korisnika Mastercard Gold kreditnih kartica se proširuje na pokriće troškova asistencije u slučaju oboljevanja od virusa COVID-19 tokom putovanja, i to kako sledi:

Osiguravajuće pokriće se proširuje da obuhvati:

Svi navedeni troškovi asistencije se pokrivaju do podlimita od 3.000 EUR.

Ovo proširenje pokrića važi na sledećim teritorijama: Evrope u geografskom smislu (Evropski deo Rusije, zapadno od Urala, bez kaspijskih i kavkaskih država), Turske, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Tunisa.

Bez obzira na trajanje pojedinačnih polisa osiguranja, ovo proširenje pokrića prestaje da važi 01.07.2022. godine.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam je Euro Phone 0800 111144