Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Podelite sa nama Vaše mišljenje

Molimo Vas da odgovarajućom ocenom označite da li ste zadovoljni sledećim:


Proizvodima i uslugama (Tekući računi, kreditne kartice, krediti, štednja, doznake i sl.)

Zadovoljan     Nezadovoljan 

Bankomatima (Broj i lokacije, jednostavnost korišćenja, privatnost, sigurnost i sl.)

Zadovoljan     Nezadovoljan 

Elektronskim bankarstvom (Raznovrsnost usluga, dostupnost, jednostavnost korišćenja i sl.)

Zadovoljan     Nezadovoljan 

Korisničkim servisom (Uspostavljanje veze sa operaterom, kvalitet dobijenih odgovora, ukazana pomoć i sl.)

Zadovoljan     Nezadovoljan 

Rešavanjem prigovora (Brzina, ljubaznost, način rešavanja/dostavljanja odgovora i sl.)

Zadovoljan     Nezadovoljan 

 

Molimo Vas da navedete ime/adresu ekspoziture u kojoj najčešće obavljate bankarske transakcije.

 

Vezano za navedenu ekspozituru molimo Vas da ocenite da li ste zadovoljni sledećim:

Odnosom zaposlenih (Ljubaznost, posvećenost, efikasnost i sl.)

Zadovoljan     Nezadovoljan 

Stručnošću zaposlenih (Poznavenje proizvoda i usluga Banke i sl.)

Zadovoljan     Nezadovoljan 

Izgledom ekspoziture (Lokacija, opremljenost prostora, privatnost i sl.)

Zadovoljan     Nezadovoljan 

Dužinom vremena provedenog u čekanju (Broj raspoloživih šaltera, brzina obavljanja transakcija i sl.)

Zadovoljan     Nezadovoljan 

Periodičnim obaveštavanjem (izvodi, sms notifikacije, pisma…)

Zadovoljan     Nezadovoljan 

Ocenite sveukupnu saradnju sa Bankom

Zadovoljan     Nezadovoljan 

 

Da li ste čuli za postojanje Službe za odnose sa klijentima?

Sve što nije obuhvaćeno pitanjima a želite da podelite sa nama

 
Lični podaci
Ime
Prezime
Naziv preduzeća
Adresa
Poštanski broj
Mesto
E-mail
Kako ste došli na naš sajt?
Upišite tekst sa slike za proveru

Izjava

Rukovalac navedenim podacima je banka Eurobank akcionarsko društvo Beograd, Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, telefon: 0800 1111 44, u daljem tekstu Eurobank.

Eurobank obrađuje i čuva evidenciju sa Vašim podacima o ličnosti, unetih kroz ovu formu, na zakonit i odgovarajući način. Navedeni podaci se obrađuju uz Vašu saglasnost samo u meri koja je neophodna za svrhu obrade i za vreme koje je potrebno u svakom pojedinačnom slučaju za postupanje Eurobank po Vašem upitu.

Eurobank obrađuje Vaše podatke u svrhu komunikacije i obrade po dostavljenom zahtevu na ovaj način. Podaci koje popunjavate treba da budu tačni i ažurni, u suprotnom Eurobank neće moći da postupi u skladu sa Vašim zahtevom.

Eurobank obrađuje podatke o ličnosti tako da štiti njihov integritet i poverljivosti. Eurobank je preduzela sve odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi osigurala bezbednost podataka. Podaci se bezbedno brišu nakon obrade, osim u slučaju kada zakonski propisi nalažu da Eurobank ima obavezu da ih i dalje čuva.

Vi imate pravo da od Eurobank zahtevate istinito i potpuno obaveštenje o obradi svojih podataka, kao i pravo na opoziv date saglasnosti za obradu podataka.
Da bi ostvarili to pravo možete:

  • Pozvati Εuro Phone +381 11 2023 353 (za pozive sa mobilnog telefona i iz inostranstva) 0800 1111 44 (samo za lokalne pozive u fiksnoj mreži)
  • Poslati pismo Službi za odnose sa klijentima na adresu Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija.

Takođe, imate pravo da podnesete pisani prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti i zahtevati da se Vaši podaci isprave, privremeno ne koriste, ne dostavljaju prenosom ili izbrišu.

Prigovori se mogu dostaviti i u pisanoj formi na adresu:

Služba za odnose sa klijentima, Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija

Eurobank može od Vas zatražiti da potvrdite svoj identitet kako bi se zahtev mogao pravilno obraditi i realizovati.

Ovim putem ste informisani i upoznati sa obradom gorenavedenih podataka o svojoj ličnosti kao i sa mogućnošću da opozovete ovu saglasnost i klikom na dugme ’POŠALJI’ prosleđujete podatke I dajete dobrovoljni pristanak na obradu koju vrši Eurobank u navedene svrhe.

Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti

Top