Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

ERB Property Services

ERB Property Services Beograd pokriva sve aspekte poslovanja u oblasti nekretnina, izgradnje objekata i upravljanja, bez obzira da li je reč o jednom objektu ili portfeljima nekretnina.

Usluge se pružaju kako pojedincima tako i organizacijama u privatnom i javnom sektoru sa ciljem povećanja vrednosti i prihoda od imovine.

Zajedno sa građevinskim kompanijama, investitorima, investicionim fondovima za nekretnine, hotelskim grupama,u mogućnosti smo da klijentima pružimo kompletna rešenja vezana za nekretnine.

Konsultantske usluge

 • Izrada investicionih programa i studija ekonomske opravdanosti
 • Ocena i realizacija ugovora za prodaju i uzimanje nekretnina u zakup
 • Ocene projekata
 • Finansijske i investicione analize

Procene vrednosti nekretnina

 • Procene vrednosti nekretnina
 • Procene vrednosti industrijskih postrojenja , opreme i građevinskih objekata
 • Due diligence analize
 • Procene za knjigovodstvene potrebe u skladu sa MRS
 • Tehničke konsultantske usluge

Posredovanje u poslovanju sa nekretninama

 • Posredovanje u kupoprodaji i iznajmljivanju nekretnina
 • Usluge izdavanja tržnih centara
 • Istraživanje tržišta

Upravljanje projektima
Upravljanje portfeljima nekretnina
Upravljanje imovinom

Povezana dokumenta

Top