Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Dozvoljeni minus

Imate povremenu potrebu za određenom sumom novca mimo Vaših mesečnih primanja? Želite da Vam je ona uvek na raspolaganju, ali i da možete da je vraćate dinamikom koja Vama odgovara? Onda je dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu pravo rešenje za Vas! Da biste podneli zahtev za ovaj proizvod, potrebno je da ste primili makar jednu zaradu/penziju na Vaš tekući račun.

KARAKTERISTIKE:

 • Maksimalni iznos: Do dve mesečne zarade/penzije
 • Period otplate: Do 24 meseca
 • Naknada za obradu zahteva:
  • 400 za dozvoljeno prekoračenje sa rokom do 12 meseci
  • 500 za dozvoljeno prekoračenje sa rokom do 24 meseca
 • Nominalna kamatna stopa: 33,50% (EKS od 40.01%) za zaposlene i 25% (EKS od 28.64%) za penzionere, korisnike paketa Zlatne Godine

REPREZENTATIVNI PRIMER:

1) Za zaposlene

Iznos dozvoljenog prekoračenja

Period otplate

u mesecima

Trošak obrade

NKS

EKS*

Ukupan iznos koji bi klijent vratio u toku 12/24 meseci ukoliko bi koristio dozvoljeno prekoračenje u punom iznosu svih 12/24 meseci

65.000 RSD

12

400 RSD

33,50% fiksna

41,54%

87.773 RSD

65.000 RSD

24

500 RSD

33,50% fiksna

40,95%

109.951 RSD

*u EKS su uračunati trošak menice (50 RSD) i izveštaj kreditnog biroa (246 RSD)

2) Za penzionere, korisnike paketa Zlatne Godine

Iznos dozvoljenog prekoračenja

Period otplate

u mesecima

Trošak obrade

NKS

EKS*

Ukupan iznos koji bi klijent vratio u toku 12/24 meseci ukoliko bi koristio dozvoljeno prekoračenje u punom iznosu svih 12/24 meseci

65.000 RSD

12

400 RSD

25 % fiksna

30,07%

82.172 RSD

65.000 RSD

24

500 RSD

25 % fiksna

29,51%

98.747 RSD

*u EKS su uračunati trošak menice (50 RSD) i izveštaj kreditnog biroa (246 RSD)

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1) Za zaposlene

 • Lična karta
 • Overena potvrda o zaposlenju i visini primanja

2) Za penzionere

 • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili PIO uverenje o prijemu poslednje tri penzije
 • Izvod po računu

Povezana dokumenta

Top