Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Dozvoljeni minus

Imate povremenu potrebu za određenom sumom novca mimo Vaših mesečnih primanja? Želite da Vam je ona uvek na raspolaganju, ali i da možete da je vraćate dinamikom koja Vama odgovara? Onda je dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu pravo rešenje za Vas! Da biste podneli zahtev za ovaj proizvod, potrebno je da ste primili makar jednu zaradu/penziju na Vaš tekući račun.

KARAKTERISTIKE:

  • Maksimalni iznos: Do dve mesečne zarade/penzije
  • Period otplate: Do 12 meseci
  • Naknada za obradu zahteva: 1%, minimum 150 RSD
  • Nominalna kamatna stopa: 33,50% (EKS od 40.80%) za zaposlene i 25% (EKS od 29.38%) za penzionere, korisnike paketa Zlatne Godine
  • Dodatno: Mogućnost refinansiranja postojećeg dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu u drugoj banci

REPREZENTATIVNI PRIMER:

1) Za zaposlene

Iznos dozvoljenog prekoračenja

Period otplate

u mesecima

Trošak obrade

NKS

EKS*

Ukupan iznos koji bi klijent vratio u toku 12 meseci ukoliko bi koristio dozvoljeno prekoračenje u punom iznosu svih 12 meseci

65.000 RSD

12

1%

33,5% fiksna

42,18%

88.023 RSD

65.000 RSD

24

1%

33,5% fiksna

41,18%

110.101 RSD

*u EKS su uračunati trošak menice (50 RSD) i izveštaj kreditnog biroa (246 RSD)

2) Za penzionere, korisnike paketa Zlatne Godine

Iznos dozvoljenog prekoračenja

Period otplate

u mesecima

Trošak obrade

NKS

EKS*

Ukupan iznos koji bi klijent vratio u toku 12 meseci ukoliko bi koristio dozvoljeno prekoračenje u punom iznosu svih 12 meseci

40.000 RSD

12

1%

25 % fiksna

31,06%

50.835 RSD

40.000 RSD

24

1%

25 % fiksna

29,94%

69.974 RSD

*u EKS su uračunati trošak menice (50 RSD) i izveštaj kreditnog biroa (246 RSD)

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1) Za zaposlene

  • Lična karta
  • Overena potvrda o zaposlenju i visini primanja

2) Za penzionere

  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili PIO uverenje o prijemu poslednje tri penzije
  • Izvod po računu

Povezana dokumenta

Top