Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Adaptacija i rekonstrukcija

Krediti indeksirani u eur za klijente sa prijemom zarade u Eurobank

Iznos kredita: do 50.000 EUR

Valuta: EUR

Učešće: minimum 20% ili bez učešća ukoliko je zalog nekretnina koja nije predmet kreditiranja i čija je tržišna vrednost veća bar 30% od iznosa kredita

Kamatna stopa:

Za kredite koji su osigurani kod NKOSK-a: NKS 6mEuribor*+2,97%; EKS od 3,10% promenljiva**

Za kredite koji nisu osigurani: NKS 6mEuribor*+3,50%; EKS od 3,44% promenljiva**

Period odobravanja: do 240 meseci

Naknada za obradu kreditnog zahteva: bez naknade za obradu kreditnog zahteva


Isplata kredita: 30% odmah, a 70% po prezentaciji fakture


Primeri:

Vrsta kredita

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Rata

NKS*

EKS*

Krediti osigurani kod NKOSK-a

30.000

240

0%

161

2,59%

3,26%

Neosigurani krediti

30.000

240

0%

169

3,12%

3,59%


*Kamatna stopa je promenljiva. Na dan 01.10.2019. vrednost 6mEuribora= -0,38%.
**Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište i to tako što se ugovoreni promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na taj dan. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Za uslove kredita za klijente koji ne primaju zaradu u Eurobanci, možete se raspitati u svakoj ekspozituri Eurobanke

Krediti u RSD za klijente sa prijemom zarade u Eurobank

Iznos kredita: do 5.000.000 RSD

Valuta: RSD

Učešće: minimum 20% ili bez učešća ukoliko je zalog nekretnina koja nije predmet kreditiranja i čija je tržišna vrednost veća bar 30% od iznosa kredita

Kamatna stopa:

Za kredite koji su osigurani kod NKOSK-a: NKS 3mBelibor*+ 4,20%; EKS od 7,44% promenljiva**

Za kredite koji nisu osigurani: NKS 3mBelibor*+ 5,70%; EKS od 8,63% promenljiva**

Period odobravanja: do 120 meseci

Naknada za obradu kreditnog zahteva: bez naknade za obradu kreditnog zahteva

Isplata kredita: 30% odmah, a 70% po prezentaciji fakture

Primeri:

Vrsta kredita

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Rata

NKS*

EKS*

Krediti osigurani kod NKOSK-a

3.000.000

120

0%

33.717

6,18%

7,56%

Neosigurani krediti

3.000.000

120

0%

36.072

7,68%

8,74%

*Kamatna stopa je promenljiva. Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 30.09.2019. iznosi 1,98%.
**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Za uslove kredita za klijente koji ne primaju zaradu u Eurobanci, možete se raspitati u svakoj ekspozituri Eurobanke

Top