Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Stambeni krediti

stambeni krediti Eurobank
Stambeni krediti Eurobanke

Eurobank je uvela novu ponudu stambenih kredita sa najpovoljnijom kamatnom stopom do sada!

Iznos kredita: do 250.000 EUR

Valuta: EUR

Učešće: minimum 20% ili bez učešća ukoliko je zalog nekretnina koja nije predmet kreditiranja i čija je tržišna vrednost veća bar 30% od iznosa kredita

Kamatna stopa: NKS 6mEuribor**+2,97%; EKS od 2,93% promenljiva**

Period odobravanja: do 360 meseci

Troškovi obrade: 0%

*Ponuda važi samo za klijente koji primaju zaradu preko tekućeg računa u Eurobanci.

Životno osiguranje je opciono sem za klijente sa rizičnim zanimanjima. LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.

Primer kredita osiguranog kod NKOSK-a sa otvorenim računom za prijem zarade u Eurobank:

Iznos kredita (u EUR)

Rok otplate

(u mesecima)

Naknada za obradu kredita

Iznos mesečne rate (u EUR)NKS* EKS*

30.000

360

0%

122

2,70%

3,04%


**Kamata je promenljiva. Na dan 20.12.2017. vrednost 6mEuribora= -0,27%.
Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište i to tako što se ugovoreni promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na taj dan. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Krediti u dinarima

 Top