Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Stambeni krediti za refinansiranje

Stambeni krediti za refinansiranje osigurani kod NKOSK-a za klijente sa prijemom zarade u Eurobank

Ukoliko želite da refinansirate svoj stambeni kredit iz druge banke, Eurobank ima za vas posebnu ponudu. Smanjite mesečnu ratu vašeg stambenog kredita, refinansirajte ga u Eurobanci pod povoljnijim uslovima.

  • niža rata
  • bez naknade za obradu kreditnog zahteva

Iznos kredita: do 250.000 EUR

Valuta: EUR

Učešće: bez učešća

Kamatna stopa: NKS 6mEuribor**+2,90%; EKS od 2,77% promenljiva**

Period odobravanja: do 360 meseci

Naknada za obradu kreditnog zahteva: bez naknade za obradu kreditnog zahteva

Životno osiguranje je opciono sem za klijente sa rizičnim zanimanjima. LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.

Primer kredita:

Iznos kredita (u EUR)

Rok otplate

(u mesecima)

Naknada za obradu kredita

Iznos mesečne rate (u EUR)NKS* EKS*

30.000

360

0%

119

2,52%

3,06%

*Kamatna stopa je promenljiva. Na dan 01.10.2019. vrednost 6mEuribora= -0,38%.

**Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište i to tako što se ugovoreni promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na taj dan. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Top