Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Adaptacija i rekonstrukcija

Krediti indeksirani u eur

Iznos kredita: do 50.000 EUR

Valuta: EUR

Učešće: minimum 20% ili bez učešća ukoliko je zalog nekretnina koja nije predmet kreditiranja i čija je tržišna vrednost veća bar 30% od iznosa kredita

Kamatna stopa:
Za kredite koji su osigurani kod NKOSK-a:

  • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS 6mEuribor*+2,97%; EKS od 3,08% promenljiva**
  • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS 6mEuribor*+4,20%; EKS od 4,38% promenljiva**

Za kredite koji nisu osigurani:

  • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS 6mEuribor*+5,10%; EKS od 5,11% promenljiva**
  • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS 6mEuribor*+6,20%; EKS od 6,29% od promenljiva**

Period odobravanja:

  • do 240 meseci

Troškovi obrade: 0%


Isplata kredita: 30% odmah, a 70% po prezentaciji fakture


Primeri:

Krediti osigurani kod NKOSK-a

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Rata

NKS*

EKS*

Klijenti sa prenosom zarade

30.000

240

0%

162

2,70%

3,15%

Klijenti bez prenosa zarade

30.000

240

0%

182

3,93%

4,46%

Neosigurani krediti

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Rata

NKS*

EKS*

Klijenti sa prenosom zarade

30.000

240

0%

196

4,83%

5,18%

Klijenti bez prenosa zarade

30.000

240

0%

215

5,93%

6,36%

*Kamatna stopa je promenljiva. Na dan 20.12.2017. vrednost 6mEuribora= -0,27%.
Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište i to tako što se ugovoreni promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na taj dan. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Krediti indeksirani u RSD

Iznos kredita: do 5.000.000 RSD

Valuta: RSD

Učešće: minimum 20% ili bez učešća ukoliko je zalog nekretnina koja nije predmet kreditiranja i čija je tržišna vrednost veća bar 30% od iznosa kredita

Kamatna stopa:

Za kredite koji su osigurani kod NKOSK-a:

  • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS 3mBelibor*+ 4,20%; EKS od 8,38% promenljiva**
  • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS 3mBelibor*+6,00%; EKS od 10,39% promenljiva **

Za kredite koji nisu osigurani:

  • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS 3mBelibor*+ 5,70%; EKS od 10,05% promenljiva**
  • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS 3mBelibor*+ 7,50%; EKS od 12,09% promenljiva**

Period odobravanja: do 120 meseci

Troškovi obrade: 0%

Isplata kredita: 30% odmah, a 70% po prezentaciji fakture

Primeri:

Krediti osigurani kod NKOSK-a

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Rata

NKS*

EKS*

Klijenti sa prenosom zarade

3.000.000

120

0%

35.493

7,32%

8,55%

Klijenti bez prenosa zarade

3.000.000

120

0%

38.411

9,12%

10,07%

Neosigurani krediti

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Rata

NKS*

EKS*

Klijenti sa prenosom zarade

3.000.000

120

0%

37.916

8,82%

10,23%

Klijenti bez prenosa zarade

3.000.000

120

0%

40.939

10,62%

12,27%

*Kamatna stopa je promenljiva. Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 31.12.2017. iznosi 3,12%.

**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Top