Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Obveznice Republike Srbije

Koje mogućnosti Vam daju obveznice Republike Srbije emitovane za izmirenje obaveza po osnovu “stare” devizne štednje građana?

Na šalteru Eurobank a.d. Beograd izvršili ste konverziju Vašeg deviznog uloga u obveznice Republike Srbije emitovane za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana – šta dalje možete učiniti sa njima:
  • Možete da podignete dospele obveznice serije A 2002-2016
  • Možete koristiti obveznice u rokovima dospeća, za: plaćanje poreza na promet, akcize, porez na imovinu, porez na dohodak građana i porez na dobit korporacije.
Eurobanka garantuje svojim klijentima profesionalnu uslugu u poslovanju sa obveznicama RS po osnovu stare devizne štednje
Top