Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Trajni nalog

Uz uslugu “trajni nalog” više nećete trošiti vreme na čekanje u redu, ni razmišljati da li ste u roku platili račun

Trajni nalozi koje možete otvoriti u Eurobanci:

  • Štedni trajni nalozi (transfer sa dinarskog na devizni račun - mogućnost kupovine deviza po povoljnijem kursu i prenos na željeni tip računa)
  • Trajni nalozi za plaćanje polisa osiguranja (sa svog dinarskog ili deviznog računa klijent može plaćati svoje dinarske ili devizne obaveze po osnovu polise osiguranja; - Delta Generali, Wiener Stadtische i DDOR Novi Sad)
  • Trajni nalozi za plaćanje :
    • Komunalnih usluga – Infostan, SON Zrenjanin, JSP BOR, Vodovod Požarevac, Komunalno Požarevac ,Toplifikacija Požarevac, JKP Informatika Novi Sad, JKP Objedinjena naplata Niš
    • Računa za usluge fiksne i mobilne telefonije – Telekom, Telenor, VIP Mobile
    • Računa Elektroprivrede Srbije – Elektrodistribucija i Elektrovojvodina, ElektroMorava,ED Jugoistok d.o.o
  • Trajni nalozi za plaćanje obaveza po kreditnim karticama (minimalni iznos mesečnog zaduženja)

Nećete morati da brinete da li je vaš trajni nalog prošao, registrujte se za SMS obaveštenja i Banka će vas nakon svakog izvršenja naloga obaveštavati da je vaš račun plaćen.

Za ugovaranje trajnog naloga dovoljno je otvoriti račun u bilo kojoj ekspozituri Eurobanke, i sa sobom poneti poslednje neplaćene račune ( PONETI CEO RAČUN SA GORNJIM DELOM GDE JE UPISAN KORISNIČKI BROJ) za usluge koje želite da ubuduće banka izmiruje umesto Vas, odnosno polisu osiguranja ili ugovor.

Top