Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Trajni nalog

Uz uslugu “trajni nalog” više nećete trošiti vreme na čekanje u redu, ni razmišljati da li ste u roku platili račun

Trajni nalozi koje možete otvoriti u Eurobanci:

  • Štedni trajni nalozi (transfer sa dinarskog na devizni račun - mogućnost kupovine deviza po povoljnijem kursu i prenos na željeni tip računa)
  • Trajni nalozi za plaćanje polisa osiguranja (sa svog dinarskog ili deviznog računa klijent može plaćati svoje dinarske ili devizne obaveze po osnovu polise osiguranja; - Delta Generali, Wiener Stadtische i DDOR Novi Sad)
  • Trajni nalozi za plaćanje :
    • Komunalnih usluga – Infostan, SON Zrenjanin, JSP BOR, Vodovod Požarevac, Komunalno Požarevac ,Toplifikacija Požarevac, JKP Informatika Novi Sad, JKP Objedinjena naplata Niš
    • Računa za usluge fiksne i mobilne telefonije – Telekom, Telenor, VIP Mobile
    • Računa Elektroprivrede Srbije – Elektrodistribucija i Elektrovojvodina, ElektroMorava,ED Jugoistok d.o.o
  • Trajni nalozi za plaćanje obaveza po kreditnim karticama (minimalni iznos mesečnog zaduženja)
Nećete morati da brinete da li je vaš trajni nalog prošao jer vam Banka nakon izvršenja naloga šalje SMS obaveštenje da je račun plaćen.

Za ugovaranje trajnog naloga dovoljno je otvoriti račun u bilo kojoj ekspozituri Eurobanke, i sa sobom poneti poslednje neplaćene račune ( PONETI CEO RAČUN SA GORNJIM DELOM GDE JE UPISAN KORISNIČKI BROJ) za usluge koje želite da ubuduće banka izmiruje umesto Vas, odnosno polisu osiguranja ili ugovor.
Top