Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Euro STEP

Svakog meseca viša kamata: EURO STEP

Eurobank orocena stednja-Euro STEP

Raste Vaš novac!

Napravite Euro STEP, najunosniji i najlakši korak ka najboljim uslovima za oročenu štednju!

Raste i sigurnost!

Kao i do sada, Eurobanka se maksimalno prilagođava potrebama i očekivanjima klijenata, nudeći inovativne proizvode i usluge.

Raste poverenje!

Ako Vam novac, zatreba možete ga podići po isteku svakog meseca i to bez ikakvih posledica po Vašu dotadašnju štednju.

  • Predlažemo Vam da svoja sredstva u dinarima ili evrima položite na Euro STEP depozit oročen na period 12 meseci po kamatnim stopama koje se stepenasto uvećavaju.
  • Minimalni iznosoročenog depozita je 100.000,00 dinara ili 2.000 EUR-a
  • Kamatu po Vašem Eurostep depozitu Banka će pripisivati na kraju svakog mesečnog perioda, tako da će Vaš depozit svakog meseca biti uvećan za iznos mesečnog pripisa kamate.
  • Ukoliko Vam u toku trajanja ugovorenog roka oročenja novac zatreba možete ga podići u bilo kom trenutku bez umanjenja kamata koje su po Vašem EuroStep depozitu pripisane do momenta podizanja sredstava.
  • Nakon isteka perioda oročenja EuroStep depozita, Banka će kompletna sredstva preneti na Vaš tekući račun, tako da njima možete slobodno raspolagati već od toga dana.

Kamatne stope po oročenom depozitu “EuroStep“ u dinarima

RSD

Mesec oročenja

NKS (%)

EKS (%)

1 mesec

0,05%

0,05%

2 mesec

0,10%

0,10%

3 mesec

1,00%

1,02%

4 mesec

1,30%

1,33%

5 mesec

1,60%

1,63%

6 mesec

1,80%

1,84%

7 mesec

2,00%

2,05%

8 mesec

2,30%

2,36%

9 mesec

2,70%

2,77%

10 mesec

3,00%

3,08%

11 mesec

3,50%

3,61%

12 mesec

4,00%

4,13%


U tabeli su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima i fiksne su za period oročenja.
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 30.10.2019. na iznos 1.000.000,00 RSD.
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-aKamatne stope po oročenom depozitu “EuroStep“ u valuti EUR

EUR

MESEC OROČENJA

NKS (%)

EKS (%)

1 mesec

0,06%

0,05%

2 mesec

0,11%

0,10%

3 mesec

0,14%

0,12%

4 mesec

0,18%

0,16%

5 mesec

0,23%

0,20%

6 mesec

0,33%

0,29%

7 mesec

0,39%

0,34%

8 mesec

0,44%

0,38%

9 mesec

0,49%

0,42%

10 mesec

0,54%

0,47%

11 mesec

0,59%

0,51%

12 mesec

0,63%

0,55%

Minimalni iznos depozita je 2.000 EUR-a
U tabeli su prikazane kamatne stope izražene u bruto iznosima na godišnjem nivou i fiksne su za period oročenja
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 26.04.2016.
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Top