Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Specijalna ponuda za štednju u dinarima i evrima!

Oročeni depozit u dinarima na rok od 25 meseci - za nova sredstva

Specijalna ponuda
Predlažemo Vam da svoja sredstva u  dinarima položite na Euro STEP depozit oročen na period 25 meseci po kamatnim stopama koje se uvećavaju u šestomesečnim ciklusima!

  • Minimalni iznos je 100.000,00 RSD
  • Kamatu po Vašem Eurostep depozitu Banka će pripisivati na kraju svakog mesečnog perioda!
  • Ukoliko Vam novac zatreba pre isteka roka oročenja, možete ga podići u bilo kom trenutku bez umanjenja kamata koje su po Vašem ulogu pripisane do dana razoročenja!
  • Nakon isteka perioda oročenja EuroStep depozita, Banka će kompletna sredstva sa pripisanim pripadajućim kamatama preneti na Vaš tekući račun, tako da njima možete slobodno raspolagati.


Mesec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

NKS

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.50%

EKS 1.02% 1.02%1.02% 1.02% 1.02% 1.02%3.08% 3.08% 3.08% 3.08% 3.08% 3.08% 3.61%

Mesec

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

NKS

3.50%

3.50%

3.50%

3.50%

3.50%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.50%

EKS 3.61% 3.61%3.61% 3.61% 3.61% 4.13%4.13% 4.13% 4.13% 4.13% 4.13% 4.66%

Minimalni iznos depozita je 100.000 RSD
U tabeli su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima i fiksne su za period oročenja.
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 30.10.2019. na iznos 100.000,00 RSD.
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS

Oročeni depozit u valuti EUR na rok 15 meseci - za nova sredstva!

Karakteristike:
  • Rok oročenja 15 meseci
  • Nominalna kamatna stopa iznosi 1,00% na godišnjem i fiksna je za rok oročenja
  • Minimalni iznos je 1.000 EUR-a
  • Po isteku roka oročenja po Vašem oročenom depozitu Banka će pripisati ugovorenu kamatu i kompletnim sredstvima možete raspolagati već od toga dana.
  • Ukoliko Vam novac zatreba pre isteka oročenja, možete ga podići u bilo kom trenutku

Rok oročenja

Kamatna stopa

NKS

EKS

15 meseci

1.00%

0.86%


U tabeli su prikazane kamatne stope izražene u bruto iznosima na godišnjem nivou i fiksne su za period oročenja.
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 30.10.2019.
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a


Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Top