Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Štedni račun "Blago deci"

Ostvarite velike snove o budućnosti Vaše dece.

Dragi roditelji,

Štedni račun "Blago deci" namenjen je vama koji u periodu odrastanja svoje dece želite štednjom da planirate i obezbedite sigurnu budućnost svoje dece.

Otvorite Štedni račun "Blago deci" na ime svog deteta:

  • bez troškova otvaranja i mesečnog održavanja
  • sa uplatama iznosa koji odgovaraju vašim potrebama i mogućnostima
  • račun možete otvoriti u dinarima ili evrima

Danom punoletstva vaše dete stiče pravo da raspolaže kompletnim sredstvima koja ste prikupili u periodu njegovog odrastanja.

Kamatne stope po štednom računu "Blago deci" u dinarima

Valuta

Kamatna stopa

RSD

NKR 2,44%

EKS 2,50%

U tabeli su prikazane fiksne kamatne stope izražene u bruto iznosima na godišnjem nivou.
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 20.08.2014. na iznos 100.000,00 RSD

Kamatne stope po štednom računu „Blago deci“ u valuti EUR, u zavisnosti od visine položenih sredstava na račun

Valuta

Kamatna stopa

EUR

do 1.000,00

NKS 0,50%

EKS 0,43%

od 1.000,01 do 5.000,00

NKS 0,10%

EKS 0,09%

preko 5.000,00

NKS 0,00%

EKS 0,00%

U tabeli su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima.

EKS na godišnjem nivou je izračunat na dan 17.07.2017.


Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Top